>

ENDODONTİ NEDİR?

Bloglar
ENDODONTİ NEDİR?

ENDODONTİ NEDİR?

Aslında latince kökenli kelimelerin birleşiminden(endo = iç, donti = diş)

oluşmaktadır.Dişin canlı kısımlarının (pulpa) hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen dişhekimliği

dalıdır.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için dişin anatomisinden bahsetmekte yarar vardır.Diş

fiziksel olarak 2 kısımdan oluşur.Ağız içinde görünen kısmına kuron , kemik içinde kalan

kısmınada kök denir.Bununla birlikte farklı yapı ve özellikte 4 katmandan söz edebiliriz.Kuronun

ağız içnde görünen kısmı minedir.Vücudumuzun en sert kısmıdır.kuronun ve kökün iç kısımlarını

dentin oluşturur.Yarı canlı diyebileceğimiz mineye göre daha yumuşak olan tabakadır.Kök yüzeyi-

nin dış kısmını sement oluşturur.Kök ucundan başlayan bir kanal dişin ortasında bir odacığa

dönüşür.Pulpa odası denen yapının içinde damar ve sinirlerden oluşan pulpa vardır.Dişin

beslenmesi ve canlılığının devamını sağlar.Aynı zamanda dişin sıcak , soğuk , ağrı vb uyaranları

algılayan kısmı pulpadır.Problemin pulpaya ulaştığı durumlarda endodontik tedaviler uygulanır.Bu

tedavilerin önemli bir kısmımı kanal tedavileri oluşturmaktadır.

Diş hekimliği fakültesini tamamladıktan sonra endodonti bölümünde teorik ve pratik

eğitimini alan ve doktorasını tamamlayan diş hekimleri endodontist ünvanını alırlar.