>

DİŞİN YAPISI

Bloglar
DİŞİN YAPISI

DİŞİN YAPISI

Diş yapısal olarak iki kısımdan oluşmaktadır.Kuron (dişin ağız içinde görünen kısmı) ne kök (dişin çene kemiği içinde bulunan kısmı).Dişin kuron ve kökünü oluşturan 4 farklı yapı vardır.Bunlar mine , dentin , sement  ve pulpadır.

Dişin ağız içinde görünen kısmı mine’dir.İnsan vücudundaki en sert dokudur.Yapı olarak birbirine kenetlenmiş prizmalardan oluşur.%96’ sı inorganik minarelerden oluşan bu sert yapının enteresan bir şekilde % 4’ ü sudan oluşmaktadır.Renksiz saydam bir tabakadır.

Dentin kuron ve kökün iç yüzeyini oluşturan tabakadır.Kuron kısmında minenin altında , kök kısmında ise sementin altında bulunan tabakadır.Mineye göre daha yumuşak olan bu tabaka yarı canlı bir tabaka olarak kabul edilebilir.İçinde sinir uçları bulunduğundan dış uyaranların fark edilmesini sağlayan tabakalardan biridir.Sarımtırak beyaz renktedir.

Sement dişin kökünün dış yüzeyini oluşturan tabakadır.Bir taraftan dentin yüzeyini örterken diğer taraftan dişin çene kemiğine tutunmasını sağlar.Mine ve dentinden daha az mineral içerir.Reng açık sarı ve mat olduğu için mine ile birleşim sınırı rahatlıkla ayırt edilebilir.

Pulpa (dişözü):Dişin iç kısmında oda şeklinde bir boşlukta bulunur.Kök ucundan başlayarak dişin ortasına gelen kanalların genişlemesiyle oluşan bir odacıktır.Dişin canlılığını sağlayan damar sinir paketi şeklinde bir bağ dokusudur.Dişin beslenmesinin yanı sıra sıcak , soğuk gibi termal ve kimyasal etkileri hissetmesini sağlayan kısmıdır.Pulpa dişin en hassas kısmı olup dişte oluşan problemler(çürük , kırık vb) sonucu ağrıyı hissetmemizi