>

2022 YILI İMPLANT FİYATLARI

Bloglar
2022 YILI İMPLANT FİYATLARI

2022 YILI İMPLANT FİYATLARI

Türk dişhekimleri birliği (TDB) mevzuatına göre tedavi fiyatlarının herhangi bir yayın organı veya digital ortamda bildirilmesi yasaktır. TDB heryıl dişhekimlerinin uygulayacağı ağız ve diş sağlığı muayene ve tedavi ücret tarifesi yayınlamaktadır.Aşağıdaki linkten 2022 yılı ücret tarifesine ulaşabilirsiniz.